יום שישי, 6 בינואר 2017

משרד עו"ד נועם קוריס, תודה לקהילה החברתית